Image1\
Nasz zespół
PDF Drukuj Email

Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych różnych faz (biorównoważność, badania fazy I-III).

Wszyscy członkowie zespołu uczestniczą w regularnych szkoleniach związanych z ogólnymi zasadami prowadzenia badań klinicznych zgodnie z GCP oraz w szkoleniach z zasad postepowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Personel ośrodka szkolony jest również w sposób stały z procedur obowiązujących w ośrodku, jak również z procedur prowadzonych badań klinicznych. Personel odpowiedzialny za wysyłkę materiału biologicznego do laboratoriów regularnie uczestniczy w szkoleniach IATA.

Zespół badawczy tworzą:

  • Badacze
  • Pielęgniarki
  • Diagności i technicy laboratoryjni
  • Farmaceuci
  • Koordynatorzy Badań
  • Asystenci

Nasz zespół jest wspierany przez doradców medycznych (specjaliści w danej dziedzinie terapeutycznej).

Dr nauk medycznych Dariusz Dziedzic jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2007 roku otrzymał certyfikat European Board of Thoracic and Cardio-Vascular Surgeons, członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz European Association for Cardiothoracic Surgery. Od wielu lat zajmuje sie tematyką diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych klatki piersiowej. Szczególnym polem zainteresowania pozostaje diagnostyka endoskopowa w raku płuca. Od 2000 roku jest Kierownikiem Pracowni Badań Endoskopowych Instytutu Chorób Płuc w Warszawie, która wykonuje blisko 8000 zabiegów rocznie i należy do opiniotwórczych ośrodków w Polsce. Od wielu lat uczestniczy w rozwoju nowoczesnych technik wczesnego wykrywania schorzeń nowotworych dróg oddechowych – bronchoskopia autofluorescencyjna, bronchoskopia wąkiego pasma (NBI) oraz metod diagnostyki chorób śródpiersia – bronchoskopia ultrasonograficzna (EBUS), przeprzełykowa utrasonografia (EUS). W omawianej dziedzinie uchodzi za autorytet i jest autorem wielu szkoleń, wykładów i publikacji. Ponadto jest uznanym autorytetem w dziedzinie leczenia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka przełyku oraz choroby refluksowej przełyku. Współautor publikacji „Zalecenia postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych“ pod auspicjami Polskiej Unii Onkologicznej stanowiącej obecnie w Polsce najważniejszy przewodnik postępowania terapuetycznego w onkologii. Od wielu lat rozwija nowoczesne metody leczenia paliatywnego chorób przełyku w przypadku zaawansowanych postaci raka przełyku i płuca oraz technik mało inwazyjnej chirurgii w odniesieniu do chorób łagodnych przełyku. Uznany autorytet w dziedzinie chirurgicznego leczenia schorzeń klatki piersiowej.

Lekarz medycyny Małgorzata Jonak jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Od wielu lat zajmuje się tematyką kardiologii, interpretacji wyników EKG, leczeniem otyłości, zaburzeniami andokrynoologicznymi i metabolicznymi oraz chorobami autoimmunologicznymi. Od 2013 roku pracuje jako Badacz w Ośrodku Badań Klinicznych BioVirtus Research Site, Clinical Research Group, a od 2017 również w Ośrodku BioResearch Group. Od wielu lat uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach, m.in. w XV Konferencji TIP Postępy w chorobach wewnętrznych 2016, ICH GCP 2016, Endokrynologia CMKP 2016. Posiada bogate doświadczenie w roli Badacza w badaniach klinicznych. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dr nauk medycznych Agata Kącka jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się tematyką anestozjologii transpltancacyjnej, leczenia bólu ostrego, znieczuleniami w operacjach naczyniowych oraz ryzyka znieczulenia ogólnego u pacjentów otyłych. Obecnie jest Adiunktem II Kliniki Anestozjologii i Intensywnej Terapii w Katedrze Anestozjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w wielu szkoleniach i kursach, m.in. ICH GCP 2016. Jest współautorką publikacji Ryzyko operacyjne u chorych z otyłością olbrzymią oraz autorka około 50 publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie w badaniach klinicznych w roli Badacza. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie anestezjologii.

Doktor nauk medycznych Adam Kosim jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się tematyką diagnostyki i leczenia schorzeń ortopedycznych. Szczególnym polem zainteresowania pozostaje ortopedia i traumatologia Od 2013 roku jest lekarzem kierującym – ortopedą w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym w Warszawie, a od 2016 roku ortopedą i badaczem w Ośrodku Badań Klinicznych Clinical Research Group w Warszawie.Od wielu lat uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach, m.in. Zasad GCP - Global Health Training entre 2016, kurs - Shoulder Course II ed (Paryz, Francja) 2015. Posiada bogate doświadczenie w badaniach klinicznychw  roli badacza. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Dr nauk medycznych Mariusz Piotrowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się tematyką anestozjologii transplantacyjnej, leczenia bólu ostrego, znieczulenia w operacjach naczyniowych i ryzyka znieczulenia ogólnego u pacjentów otyłych. Obecnie jest Starszym Asystentem w Szpitalu Zachodnim św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Starszym Asystentem w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Badaczem w Ośrodku Badań Klinicznych BioResearch Group. Jest współautorem publikacji „Ryzyko operacyjne u chorych z otyłością olbrzymią“ oraz autorem wielu publikacji naukowych. Od kilku lat uczestniczy w badaniach klinicznych w roli Badacza. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie anestezjologii.

Lekarz medycyny Roman Śrubarski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się tematyką diagnostyki i leczenia schorzeń ortopedycznych. Szczególnym polem zainteresowania pozostaje ortopedia i traumatologia. Obecnie prowadzi prywatną praktykę lekarską Grape Roman w Wiązownej oraz jest w trakcie specjalizacji ortopedii i traumatologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Klinice Ortopedii i Traumatologii w Warszawie. Ponadto pracuje jako ortopeda i współbadacz w Ośrodku Badań Klinicznych Clinical Research Group w Warszawie. Od wielu lat uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach, m.in. The Global Health Network 2016. Doktor Roman Śrubarski posiada bogate doświadczenie w badaniach klinicznych

Dr nauk medycznych Tomasz Ciąćka jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Od wielu lat zajmuje się tematyką chirurgi naczyniowej i endoskopowej, flebologi estetycznej i małoinwazyjnych metod leczenia żylaków kończyn dolnych, pajączków naczyniowych. Obecnie pracuje jako Chirurg naczyniowy w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej, Lecznicy Life Med. Bis w Żyrardowie, Lux Med oraz jako Badacz w Ośrodku Badań Klinicznych Bioresearch Group. Czynnie uczestniczy w wielu szkoleniach i kursach, m.in ICH Good Clinical Practice, Global Health Training Centre 2017, IATA, Mayo Clinic 2017. Posiada bogate doświadzenie w badaniach klinicznych w roli Badacza. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

D

 

 

·