Image1\
Nasz zespół
PDF Drukuj Email

Nasz zespolNasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych różnych typów (biorównoważności, badania fazy I-III).


Wszyscy członkowie zespołu uczestniczą w regularnych szkoleniach związanych z ogólnymi zasadami prowadzenia badań klinicznych zgodnie z GCP oraz w szkoleniach z zasad postepowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia.


Personel ośrodka szkolony jest również w sposób stały z procedur obowiązujących w ośrodku, jak również z procedur prowadzonych badań klinicznych. Personel odpowiedzialny za wysyłkę materiału biologicznego do laboratoriów regularnie uczestniczy w szkoleniach IATA.

Nasz zespół badawczy tworzą

  • Badacze
  • Eksperci medyczni
  • Pielęgniarki
  • Diagności i technicy laboratoryjni
  • Farmaceuci
  • Koordynatorzy Badań
  • Asystenci

 

Nasz zespół jest wspierany przez ekspertów medycznych (uznanych specjalistów z wieloletnim, potwierdzonym doświadczeniem w danej dziedzinie terapeutycznej).