Przyjmujemy zgłoszenia
do udziału w badaniu osób od 12 roku życia (dzieci oraz dorosłych), cierpiących na atopowe zapelenie skóry.

Badanie GALDERMA numer protokołu RD.06.SPR.118169

 

 

Badanie dla osób cierpiących na Atopowe Zapalenie Skóry

Badanie przeznaczone jest dla dorosłych oraz młodzieży w wieku ≥12 lat z zdiagnozowanym od co najmniej 2 lat Atopowego zapalenia skóry.

Tytuł badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

 

Lek badany : Nemolizumab/ Placebo (2:1)

 

Czas trwania badania:

Przewiduje się, że czas udziału każdego uczestnika w badaniu będzie zależeć od odpowiedzi klinicznej i może wynieść:

  • do 28 tygodni
  • do 60 tygodni

 

Wizyty w ośrodku będą odbywać się co 4 tygodnie.

Po każdym z tych okresów jest możliwość przejścia do badania extension( badanie bez placebo)

 

Główne kryteria włączenia do badania:

  • Kobiety i mężczyźni w wieku ≥ 12 lat
  • Przewlekłe zdiagnozowane AZS od co najmniej 2 lat
  • Objęcie przez AZS ≥10% powierzchni ciała

 

Wymienione powyżej kryteria włączeniu stanowią tylko część wszystkich warunków/ kryteriów zakwalifikowania się do badania.

Lekarz na wizycie wstępnej oceni możliwość wzięcia udziału w badaniu, dlatego tak ważne jest dostarczenie na wizytę całej dokumentacji medycznej dotyczącej zarówno leczenia AZS jak i ogólnego.

 

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

Zarejestruj się