Inspekcja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

 W październiku 2021 roku w naszym Ośrodku przeprowadzona została rutynowa inspekcja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 


Inspektorzy zweryfikowali zgodność prowadzenia badania klinicznego z protokołem oraz aktualnymi wymaganiami prawnymi, w tym Dobrej Praktyki Klinicznej.

 

Pomyślny wynik Inspekcji potwierdza kompetencje i profesjonalizm naszego zespołu.