Rekrutacja zamknięta

 

AZS01Badanie GALDERMA numer protokołu RD.06.SPR.118169

Badanie dla osób cierpiących na Atopowe Zapalenie Skóry

Badanie przeznaczone jest dla dorosłych oraz młodzieży w wieku ≥12 lat z zdiagnozowanym od co najmniej 2 lat Atopowego zapalenia skóry.

 

Tytuł badania:

  • Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

 

Lek badany :

  • Nemolizumab/ Placebo (2:1)

 

Czas trwania badania:

  • Przewiduje się, że czas udziału każdego uczestnika w badaniu będzie zależeć od odpowiedzi klinicznej i może wynieść:
    • do 28 tygodni
    • do 60 tygodni

Wizyty w ośrodku będą odbywać się co 4 tygodnie.

Po każdym z tych okresów jest możliwość przejścia do badania extension( badanie bez placebo)

 

Główne kryteria włączenia do badania:

  • Kobiety i mężczyźni w wieku ≥ 12 lat
  • Przewlekłe zdiagnozowane AZS od co najmniej 2 lat
  • Objęcie przez AZS ≥10% powierzchni ciała

 

Wymienione powyżej kryteria włączeniu stanowią tylko część wszystkich warunków/ kryteriów zakwalifikowania się do badania.

Lekarz na wizycie wstępnej oceni możliwość wzięcia udziału w badaniu, dlatego tak ważne jest dostarczenie na wizytę całej dokumentacji medycznej dotyczącej zarówno leczenia AZS jak i ogólnego.

 

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych: 

Zarejestruj się