Image1\
Biuro

Zapewniamy komfortowe warunki pracy dla monitorów badania. Wizyty monitorujące odbywają sią w przeznaczonym do tego pokoju biurowym. Wyznaczony członek zespołu badawczego (koordynator, badacz lub asystentka). Na terenie całego ośrodka dostępny jest bezprzewodowy Internet.