Image1\
Zapewnienie i kontrola jakości
PDF Drukuj Email

Ośrodek CRG funkcjonuje zgodnie z wewnętrznym systemem jakości (standardowe procedury postpowania – SOP oraz instrukcje i dokumenty operacyjne, np. logi). Procedury i instrukcje podlegają regularnej weryfikacji i aktualizacji.

Procedury badawcze oraz dokumentacja badań są regularnie kontrolowane pod względem zgodności z protokołem badania oraz procedurami i instrukcjami ośrodka przez wyznaczony do tego personel.

Prowadzimy regularne, wewnętrzne kontrole dokumentacji oraz sprzętu, jak również walidacje wyposażenia wykonywane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Dzięki procedurom kontroli jakości oraz regularnym szkoleniom personelu zapewniamy prowadzenie badań klinicznych na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, obowiązującym w ośrodku systemem jakości (SOP i instrukcje) oraz zgodnie z wymaganiami protokołu badania.

Jakość prowadzonych badań została potwierdzona pozytywnymi wynikami zewnętrznych audytów.