Image1\
Procedury farmaceutyczne
PDF Drukuj Email

Procedury farmaceutyczne w badaniu klinicznym nadzorowane są przez wyznaczonego farmaceutę, czuwającego nad prawidłowym obiegiem i przechowywaniem leków, zgodnie z wymaganiami protokołu badania.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury farmaceutyczne:

  • przyjęcie i zaewidencjonowanie produktów badanych
  • przechowywanie produktów badanych w kontrolowanych warunkach (temperatura pokojowa, 2-8oC, inne, jeśli przewidziane przez protokół badania)
  • przygotowywanie leków do wydania/podania pacjentowi
  • odbiór produktów badanych i pustych opakowań od pacjenta, zliczenie, zaewidencjonowanie
  • przygotowanie leków badanych do odesłania do sponsora oraz organizacja wysyłki
  • organizacja utylizacji produktów badanych na zlecenie sponsora i przekazanie do zniszczenia przez zakontraktowane firmy.

Czynności związane z obiegiem produktów badanych są szczegółowo dokumentowane na formularzach i logach farmaceutycznych ośrodka oraz na dokumentach otrzymanych od sponsora/CRO. Dokumentacja farmaceutyczna przechowywana jest razem z pozostałą dokumentacją badania w ośrodku i jest weryfikowana przez monitora w trakcie wizyt monitorujących.

Dowiedz się więcej o naszej FARMACJI