Image1\
Start-up badania
PDF Drukuj Email

 Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie badania  oferujemy następujące usługi:

 • 39767464

  Opiniowanie merytoryczne projektów badań, protokołów i dokumentów dla pacjentów.
 • Analiza wykonalności projektów w warunkach polskich przy uwzględnieniu wymagań protokołu i założeń czasowych badania (m.in. pod względem dostępności pacjentów, standardów w leczeniu danej jednostki chorobowej oraz możliwości leczenia).
 • Kontakty z ewentualnymi podwykonawcami (współpracujemy z pracowniami diagnostycznymi oraz laboratoriami lokalnymi w przypadku konieczności wykonania wysokospecjalistycznych badań lub oznaczeńń).
 • Wyznaczenie zespołu dedykowanego do prowadzenia danego badania (koordynator, badacze, pielęgniarki, technicy laboratoryjni, farmaceuta).
 • Przygotowywanie dokumentacji ośrodka niezbędnej do złożenia do Komisji Bioetycznej i Urzędu Rejestracji.
 • Organizowanie szkoleń dla zespołu badawczego i podwykonawców.
 • Opracowanie wystandaryzowanych wzorów dokumentacji medycznej, farmaceutycznej i laboratoryjnej specyficznych dla badania.
 • Opracowanie procedur i instrukcji wymaganych dla danego projektu klinicznego, (jeżeli dotyczy)
 • Stała współpraca i kontakt z monitorami badania (komunikacja w języku polskim i angielskim).