Image1\
Zarządzanie projektem w ośrodku
Email

Każdy projekt badawczy prowadzony w naszym ośrodku nadzorowany jest przez doświadczonego badacza głównego (wraz z zespołem 2-3 współbadaczy) oraz koordynatora badania. Do zespołu badawczego należą również: pielęgniarki, diagnosta / technik laboratoryjny, farmaceuta oraz w przypadku większych badań asystent koordynatora.

Codzienne kontakty z pacjentami oraz nadzór nad dokumentacją medyczną sprawuje jeden z wyznaczonych współbadaczy wraz z koordynatorem badania. Dzięki temu komunikacja i prowadzenie badania przebiegają w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami monitorów i sponsorów badania.

Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby w każdym badaniu badacz główny zaangażowany był aktywnie w nadzór nad pacjentami oraz ocenę ich postępów leczenia.Nasz zespół badawczy aktywnie uczestniczy w wizytach monitorujących, spotkaniach badaczy, szkoleniach oraz audytach.

Wyznaczony koordynator badania odpowiedzialny jest za prawidłowy, sprawny i jakościowy przebieg wszystkich etapów badania w naszym ośrodku: od wizyty kwalifikującej ośrodek do wizyty zamykającej i archiwizacji dokumentacji z badania. Osoba ta koordynuje prace całego zespołu zaangażowanego w badanie: badaczy, pielęgniarek, techników laboratoryjnych, asystentów odpowiedzialnych za wypełnianie CRF-ów.

Koordynator odpowiada też za część administracyjną projektu, prowadzi codzienne kontakty z monitorami, laboratoriami i innymi podwykonawcami. Koordynator sprawuje nadzór nad dokumentacją badania w ośrodku (Site Master File), weryfikuje kompletność dokumentacji źródłowej i wypełnianie CRF-ów.