Image1\
Start-up badania
PDF Drukuj Email

 

Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie badania  oferujemy następujące usługi:

 

 • Opiniowanie merytoryczne projektów badań, protokołów i dokumentów dla pacjentów 
 • Analiza wykonalności projektów w warunkach polskich przy uwzględnieniu wymagań protokołu  i założeń czasowych badania (m.in. pod względem  dostępności pacjentów, standardów w leczeniu danej jednostki chorobowej oraz możliwości leczenia)
 • Kontakty z ewentualnymi podwykonawcami (współpracujemy z pracowniami diagnostycznymi oraz laboratoriami lokalnymi w przypadku konieczności      wykonania wysokospecjalistycznych badań lub oznaczeń)
 • Wyznaczenie zespołu dedykowanego do prowadzenia danego badania (koordynator, badacze, pielęgniarki, technicy laboratoryjni, 
  farmaceuta)
 • Przygotowywanie dokumentacji ośrodka niezbędnej do złożenia do Komisji Bioetycznej i Urzędu Rejestracji
 • Organizowanie szkoleń dla zespołu badawczego i podwykonawców 
 • Opracowanie wystandaryzowanych wzorów dokumentacji medycznej, farmaceutycznej i laboratoryjnej specyficznych dla badania
 • Opracowanie procedur i instrukcji wymaganych dla danego projektu klinicznego (jeśli dotyczy)
 • Stała współpraca i kontakt z monitorami badania (komunikacja w języku polskim i angielskim).