Badanie dla osób cierpiących
na świerzbiączkę guzkowatą

Rekrutacja zamknieta

Badanie kliniczne PRISM​. Do badania PRISM obecnie rekrutowani są uczestnicy, którzy będą przyjmować badany lek doustny dla pacjentów ze świerzbiączką guzkową ( łac. prurigo nodularis,PN)​

 

 Może się Pan/Pani zakwalifikować do udziału w badaniu, jeżeli:

  • Ma Pan ukończone, co najmniej 18 lat i rozpoznanie świerzbiączki guzkowej (PN).
  • Cierpi Pan/Pani z powodu swędzenia związanego z PN.
  • Ma Pan/Pani zmiany chorobowe, na co najmniej 2 różnych częściach ciała.

Personel badawczy określi możliwość kwalifikacji do udziału w badaniu w oparciu o te i inne ważne kryteria badania.

Przez cały czas Pana/Pani w badaniu wszystkie wizyty i leki będą zapewniane bezpłatnie.

 

Co to jest świerzbiączka guzkowa?

Świerzbiączka guzkowa to choroba, której objawem jest występowanie charakterystycznych swędzących guzków i zmian skórnych. Mogą one powodować silny świąd i chęć drapania. Jest to wysoce uciążliwa dolegliwość, powiązana z problemami ze snem, depresją oraz trudnością w relacjach towarzyskich.

Informacje o badaniu

W badaniu klinicznym dotyczącym złagodzenia świądu przez modulację sygnału drapania, powodowanego przez świąd (Pruritus Relief through Itch Scratch Modualtion, PRISM) mogą wziąć udział dorośli w wieku co najmniej 18 lat, u których rozpoznano świerzbiączkę guzkową. (łac. prurigo nodularis,PN). Ma ono na celu ocenę skuteczności badanego leku u pacjentów chorujących na PN.

 

Na czym będzie polegać badanie PRISM?

Całkowity czas trwania badania będzie wynosił 56 tygodni i składał się z dwóch głównych okresów:

  • Okresu podwójnie ślepej próby (tygodnie 1-14) z 5 wizytami w ramach badania oraz 4 rozmowami telefonicznymi.
  • Okresu otwartej próby (tygodnie 15-56) z 8 wizytami w ramach badania oraz 4 rozmowami telefonicznymi.

 

Przez cały czas Pana/Pani w badaniu wszystkie wizyty i leki będą zapewniane bezpłatnie.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 608 637 401 lub 22 100 45 41

 

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych.